Opsyn -tilsyn - legepladsregler

Overordnet er det lederen, der har ansvaret, men ansvaret for tilsyn delegeres ud til personalet.

Dette deles af både pædagogmedhjælpere og pædagoger, som har ansvar for tilsynet med børnene i praksis.

 

Personalet har tilsyn med børn både indendørs og udendørs. Personalet kigger jævnligt ind i rum som er lukkede, for at undgå, at børn går ind over andre børns grænser. På den måde sørge vi for, at der ikke sker overgreb, og her tænkes af både børn og voksne.

 

Personalet cirkulerer på legepladsen, og der kigges ind i huse- skure med videre. Personalet kan selvfølgelig skulle aftale noget sammen, men ellers drejer det sig om børnene når man er på legepladsen- både når der kun er to eller flere voksne ude. Personalet har betalt pause, og derfor skal stå til rådighed og hjælpe, hvis det er nødvendigt.

 

 • Personalet skal hver dag, før børnene kommer ud på legepladsen, tjekke om alt er i orden. Det drejer sig om hegnet, er det intakt, eller er der flasker eller andre ting smidt ind over hegnet. Bålhytten tjekkes ligeledes, har der været ”gæster”, der har lavet hærværk eller lignende. Personalet skal desuden tjekke, at lågerne er lukkede.

 • Der sendes ikke børn ud på legepladsen uden voksne.

 • Kun fastansatte må være alene med børn på legepladsen

 • Er der flere voksne på legepladsen samtidigt, giver det plads til samvær og nærvær med børnene og fælleslege, som personalet også deltager i.

 • Der er aftalt, hvem der har opsyn og hvem der er den praktiske i forhold til hjælp på toilet og garderobe

 • Personalet tilser, at børnene ikke opholder sig alene indenfor i vindfanget ved vores hoveddør.

 • Børnene tælles ved samling, madpakke spisning og ved frugt.

 • Inden personalet går hjem, kontrollerer de, at de rette børn er tjekket ud på børnenettet

 • Når der er cykeldag, foregår det på parkeringspladsen og børnene bruger cykelhjelm.

 • Børnene må ikke cykle i bare tæer. Kun bare tæer i sandet.

 • Ingen snore i overtøjet og ingen halstørklæder. Brug i stedet ”halsedisse” eller elefanthue.

 • Børnene skal selv kunne kravle op på legeredskaberne og i træerne. Personalet skal ikke løfte barnet op i legeredskaberne, da barnet bedre lærer at beherske sine bevægelser, når det selv kravler op og ned.

 • Børnene må ikke medbringe egen kælk på legepladsen på grund af snore. Børnehaven sørger for, at der er kælke nok til leg på legepladsen.

 

 

 

 

 

 

 

Tilsyn med legeredskaberne:

Det daglige ansvar for at legeredskaberne er i forsvarlig stand, er en fælles opgave.

Lederen skal sørge for en årlig kontrol af legeredskaberne med professionel hjælp.

 

 • børnene må ikke grave i bakken, græsplæner eller under gyngerne etc.

 • ingen store køretøjer på bakken

 • aldrig hovedet først på rutsjebanen

 • Der må ikke drejes rundt på gyngerne

 • Der må ikke kravles på legehusenes tag, bålhytten, borde eller hegnet.

 • Højden på klatring i træerne, afgøres af den enkelte pædagog (se i forhold til et fald, at det er en acceptabel højde)

 • Køretøjer låst inde hver dag i skuret

 • Vand fra fontænen er kun drikkevand

 • Ingen legeredskaber foran huset

 • Kun 3 mælkekasser i højden

 • Ingen legeredskaber under gyngerne

   

  De ansattes rolle på legepladsen.

    • Observere børnene

    • Guide dem til leg med andre børn

    • Konfliktløsning

    • Opsyn

    • Være rollemodel