Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan

Læreplanen er et pædagogisk arbejdsredskab til at kvalificere og dokumentere 0-6 åriges læring og udvikling, og vi har i Viborg kommunes dagtilbud særlig fokus på de læringsmiljøer, vi tilbyder børnene.

Siden loven om pædagogiske læreplaner blev vedtaget i 2004, har dagtilbud udarbejdet mål for det pædagogiske arbejde. Dagtilbud er andet og mere end pasning og omsorg. Dagtilbud har et klart pædagogisk sigte og bliver sammen med forældre, skole og senere uddannelse og job – en aktiv medspiller i forhold til barnets livslange læring.

Den pædagogiske læreplan skal sikre at børnenes trivsel, udvikling og læring er i fokus, så børnene i samarbejde med forældre bliver rustet til  at mestre de udfordringer, de møder.

Det pædagogiske tilsyn

Det pædagogiske tilsyn bliver foretaget af en konsulent fra Dagtilbuds og afviklet som et dialog baseret tilsyn med udgangspunkt i institutionens læreplan og i et dialog skema. Tilsynet består af en observationsdel og en dialogdel. Tilsynet foretages hvert andet år.