Fokus på læringsmiljøet

Faciliteter i Solstrålen

Solstrålen er i 2013 flyttet til nye, lækre og indbydende lokaler. Vi har til huse i tidligere Karup Kommunes Rådhus. Bygningerne er blevet renoveret og omdannet til en daginstitution, der rummer alle de faciliteter, der skal være i en moderne daginstitution. Vi har hentet inspiration hos Charlotte Ringmose og Susanne Ringmose Staffeldt, som bl.a. har skrevet bogen ”rum og læring”. De er hhv. forsker i psykologi og læring og designer. De har ønsket med bogen at forene deres forskellige fagligheder for at belyse, hvordan daginstitutionens fysiske miljø får betydning for det, der foregår, og dermed for børnenes læring og udvikling. Læs evt. mere på http://rumoglaering.dk/.

 

Ved renoveringen har vi haft fokus på børnehaven som læringsmiljø, hvor væsentlige færdigheder grundlægges. Færdigheder som de bærer med sig i hele deres liv. Færdigheder, som skal medvirke til et godt skole- og uddannelsesliv.

Børnene vil i deres børnehavetid opleve at legen er en stor del af hverdagen. De vil gennem legen udvikle sproget, forestillingsevnen og evnen til at tage hensyn til hinanden. De vil få stimuleret fantasien, nysgerrigheden og kreativiteten ved at have oplevelser med forskellige materialer som ler, maling, tegning, madlavning, gennem fortællinger, teater og musikaktiviteter og ved at færdes i lokalsamfundet. Derudover vil børnene få tilfredsstillet deres behov for fysisk udfoldelse ved at bruge motorikrummet, danserummet, legepladsen og naturen omkring os.

 

Alle børn kan færdes i hele huset på tværs af alder og grupper, da huset er funktionsopdelt. Hver enkelt børnegruppe har et basisrum, hvor man holder samling med sin egen gruppe, spiser, har sin egen skuffe osv.

 

Huset rummer læringskroge som:

 • kreativt værksted,

 • udklædning,

 • natur/teknik,

 • læsekrog,

 • danserum,

 • bilrum,

 • togrum,

 • motorikrum,

 • dyrerum,

 • klodsrummet,

 • børnekøkken,

 • sproglaboratorium,

 • vådrum samt

 • uderum.

Vi betragter vores legeplads som et ekstra rum og en del af helheden, hvor vi har gokartbane, gynger, legetårne, bålplads, boldbane, legehuse, balanceredskaber, løbecykler og meget andet.

 

Vi har prøvet på, at:

 • rummene skal signalere det, man gerne vil, og udtrykke det, der kan foregå.

 • lægge de 6 læreplanstemaer ind over rummene. Sprogrum, Motorikrum, Naturrum, Tegne/male rum.

 • kunne skabe en mere blød belysning ved at have lysdæmpning i alle rum,

 • lydene fra hinandens leg ikke forstyrrer ved at være opmærksomme på akustikken,

 • lave plads til fordybelse i læsekroge,

 • lave plads til forskellige lege i dyrerummet, udklædningsrummet og bilrummet,  

 • skabe mindre enheder i hverdagen ved at sektionsopdele børnehaven i 3 sektioner,

 • signalere hvad der er i rummene: Grå døre: aktivitetsrum, blå døre: badeværelser, røde døre: ingen adgang uden voksen,

 • gøre det lettere for børnene at bruge toiletfaciliteterne ved at der er håndfri betjening af sæbe og håndklædepapir i børnehøjde.

   

  Zoner i Solstrålen:

  At skabe plads til legen er blandt andet at sørge for, at den kan foregå uforstyrret og at den ikke forstyrrer omgivelserne. Derfor arbejder vi med forskellige legezoner i Solstrålen.

   

  Zone 1:

  Den meget aktive zone - legepladsen, der tilgodeser legen med højt motorisk aktivitetsniveau.

  Ind- og udgange samt hovedfærdselsårer med mange ganglinjer.

  Garderober med aktivitet omkring på- og afklædning.

   

  Zone 2:

  Aktiv zone med personale er tydelige i aktiviteten. Aktiviteten er koncentreret om et emne i et forholdsvis åbent miljø. Det er let at danne sig et overblik over muligheder for aktiviteter og spillereglerne. Både børn og voksne er meget synlige for hinanden.

   

  Zone 3:

  Aktiv zone uden vokseninitieret aktivitet. Zonen rummer den selvstændige leg med et eller flere børn.

   

  Zone 4:  Stillezone. Rum til historielæsning, Yogarum, rum til højtlæsning og afspilning af dæmpet musik eller historier.