Forældresamarbejdet

Forældresamarbejde

Vi skaber læringsmiljøer og i samarbejde med jer forældre udvikler vi barnets potentialer til at være en del af skabende og sunde fællesskaber og at barnet lærer at mestre eget liv.

 

Barnet er jeres ansvar som forældre. Det er den grundlæggende værdi for Viborg Kommunes holdning til forældreansvar og forældresamarbejde. I forældre er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vil det også være jer, der har det grundlæggende ansvar for barnets udvikling og trivsel.

 

Forventninger:

Viborg Kommune forventer at I forældre har ansvaret for:

  • at tage vare på barnets fysiske og psykiske sundhed samt dets udvikling og trivsel,

  • at lære barnet at udvise en anerkendende og respektfuld omsorg for andre mennesker,

  • at støtte og prioritere de sociale fællesskaber, hvori barnet indgår.

 

Ønsker:

Viborg Kommune ønsker at støtte jer forældre i at påtage jer forældreansvar og udfylde forældrerollen. Vi vil synliggøre, hvad I forældre og fagpersonerne forventer af hinanden gennem dialog, samarbejde og formidling. Vi ønsker, at I forældre tager medansvar for andres børn i de fællesskaber, som jeres egne børn indgår i.

 

Fokus:

I Solstrålen har vi fokus på et godt og tillidsfuldt samarbejde med jer forældre, hvor vi har en åben dialog om barnets trivsel og udvikling. Vi involverer jer forældre som en aktiv ressource i arbejdet med barnet. Personale og forældre indgår i et respektfuldt samarbejde med hinanden.

 

Mål:

Forældresamarbejdet er altid to-vejs og baserer på gensidig dialog. Det er et samspil mellem forældre og personale. Vi tilstræber sammen med jer forældre at skabe de bedste betingelser for et godt forældresamarbejde ved at være positive, åbne og lydhør overfor hinanden.

 

Gensidig kommunikation:

Vi mener, at dialogen med den daglige snak ved aflevering/afhentning, forældresamtaler, fællesarrangementer, information på opslagstavler og BørneNettet, nyhedsbreve, kaffedage m.v. styrker åbenheden for forældresamarbejdet.

 

Vi håber derfor også, at I forældre kommer til os, såfremt I ønsker forklaring/uddybning af en oplevelse I har haft med barnet eller personalet, så der ikke opstår eventuelle misforståelser. Det gælder også, hvis barnet har oplevet et eller andet derhjemme, som kan gavne os at vide, hvis barnet formodes at få en reaktion på det.