Solstrålen Karup - Børnehus
 

Aktiviteter

Så er det igen blevet jul og så er det lidt sjovt at se tilbage på, hvad vi egentlig har lavet i årets løb. Alle grupper har afholdt forældremøder og forældresamtaler. Ligeledes arbejder vi efter Viborg kommunes politikker og strategier: TOPI, Børns læring, pædagogisk læreplan, pædagogisk tilsyn. Vi dokumentere og informerer hvad der laves på børnenettet, og ved opslag og udstillinger her i huset. Jeg vil lige nævne nogle af de ting der er foregået i årets løb. Derefter skriver de enkelte grupper lidt om deres arbejde i 2017. Men alt er ikke nævnt, eller uddybet.

 

Madordning.

Forældrene stemte ja til madordning, og fra d. 1. marts fik vi ansat Anita i køkkenet. Jytte er ansat som køkkenhjælper. Køkkenet producerer også mad ud af huset til Regnbuen i Skelhøje.

Som en opstart til madordningen havde vi et projekt om mad i januar og februar.

Vi satser på delvis økologi og d. 1. september fejrede vi stor bronzefest med kage, balloner og besøg af pressen, da vi opnået at vi bruger mellem 30 og 60% økologiske varer

 

Personale.

Vi har været heldige at have mange unge mennesker i huset igen i år. Vi har haf tre PAU-elever (pædagogisk assistent uddannelse) Asli hos Smølferne, Katrine hos Skovtroldene og Anita hos Spirerne. Af pædagogstuderende har vi haft Rikke hos Smølferne og lige nu har vi Heidi hos Spirerne. Vi har haft SOSU elever i praktik og haft elever fra folkeskolen. Derudover kommer der pædagogstuderene og laver forskellige projekter med vores børn, hvilket både børn og voksne nyder rigtig meget. Vi modtager unge, der skal i virksomhedspraktik.

 

Forældreforeningen

Vores forældreforening har været meget aktiv og har arrangeret fællesspisninger flere gange i huset, og altid med stor tilslutning. Forældrerådet har også arrangeret vores sommerfest, der foregik en lørdag i juni. Vi skal have flere med i forældrerådet, så meld Jer endelig. Det ville være rart, at alle grupper var repræsenteret. Nogle af forældrerådets opgaver i 2018 er fællesspisning, sommerfest og jubilæum.

 

Dagplejen

Dagplejen kommer jævnlig i huset og bruger motoriksalen og ligeledes har vi to gange om året (forår og efterår) afholdt dagpleje dag, hvor dagplejen sammen med de yngste børn laver aktiviteter sammen. Der vil i 2018 blive et tættere samarbejde med dagplejen.

 

Højtiderne

Vi har fejret højtiderne, som er en del af vores aktiviteter: Fastelavnsprojekt, med maskefremstilling, bollespisning og tøndeslagning i alle grupperne. En dejlig dag, hvor alle er klædt ud. Påske, hvor vi laver påskepynt, æggeløb. Varme hveder til Stor Bededag, Sct. Hans, med bål, pølser, brød og skønsang, især af de voksne, da midsommervisen er en svær nød at knække for børnene. Vi startede som sædvanlig vores jul, med at afholde bedsteforældre/besøgsdag, hvor der igen i år var fuldt hus. Julen, hvor der laves julepynt, julebagning, fabrikeres julegaver, Nisseline kommer i luftballon, besøg i kirken, risengrød og julefrokost.

 

Sprogarbejdet i huset.

Vi sprogtester alle vores børn, som 3-årige og bla. ud fra det tilrettelægges sprogarbejdet på grupperne i samråd med Helle Olsen, vores sprogpædagog og Mette Munk, der er tale/hørekonsulent. Her i Solstrålen har vi 11 forskellige nationaliteter repræsenteret. Der arbejdes med ”Hit med Lyden” – et sprogsystem, der bruges i Viborg kommune, og især er kendt på at alle bogstaverne har et dyr.

 

Fundraising:

For at kunne lave så mange spændende aktiviteter for børnene laver vi lidt fundraising, det vil sige, jeg prøver at søge penge hjem fra forskellige fonde til at lave ekstra aktiviteter. I 2017 søgte vi Nordeas børnehave pulje, hvor vi fik bevilliget kr.: 4200, der blev brugt til at sende Solsikkerne til koncert med ”Trut og Lut” på Viborg kunsthal. Vi fik bevilliget kr.: 3000 fra Aktiv Karup, som vi brugte til at engagere ”Anne O.” til at underholde til vores sommerfest i juni. Vi søgte MATAS fonden og fik bevilliget et Flextent, som er et skyggetelt med solbeskyttelse til legepladsen.

Teater:

Vi er så heldige, at komme i teatret mindst en gang om året. Spirer har set: ”123 NU”, Smølferne har set: ”123 NU” og ”Regnbuebillen, Skovtroldene har set ”Regnbuebillen” og skal til februar se ”Ørerne i maskinen”.

Biografen:

Vi har været i Karup Bio og set ”Dyrene i Hakke Bakke Skoven”. Det er en stor oplevelse, da det er første gang for flere af børnene at være i biografen.

 

Naturprojekt

Alle har arbejdet med naturen. Spirerne har arbejdet med luft og bla. lavet drager. Smølferne har arbejdet med edderkopper-+ Tur til naturskolen i Undallslund. Det var en dejlig tur, hvor alle var afsted i 2 busser, og vi havde 3 naturvejledere til at guide os rundt i naturen.

 

Solsikkerne foråret:

Vi startede året ud med at have fokus på kroppen, hvor vi undersøgte, hvordan vi kunne mærke og høre pulsen. Vi brugte bl.a. stetoskop og pulsebælte. Vi skar i svinehjerter, for at se hvordan hjertet så ud både udenpå og indeni. Til sidst sluttede vi projekt af med at arbejde med højde, hvor børnene skulle måle deres egen og deres families højde.

Vi fortsatte med vores gå-/løbeture ud af stien, hvor vi trænede op til Søndersøløbet, som vi var til i Viborg i slutningen af maj.

Efter påske cyklede vi til Kølvrå to gange, som en del af brobygningen i mellem de to førskolegrupper. Vi havde også besøg af førskolegruppen fra Kølvrå.

Maj og juni stod på skole/SFO besøg, hvor solsikkerne fik set, hvordan det er at få i skole, og de fik kendskab til deres kommende skolekammerater.

Juni måned bød også på 112-dag, besøg af soldamer, Snapstinget og koncert med ”Trut og Lut” i Viborg.

Hele foråret arbejdede vi med vores førskolemapper, bogstaver, navne, adresser, fødselsdage og ugedage.

 

Spirerne Efteråret:

Efter sommerferien overtog Ulla, Mona og Anita(studerende) Spire gruppen og den første tid blev brugt på at lære hinanden at kende. Spiregruppen er gruppen, hvor der bliver modtaget de nye 3-årlige børn, og derfor prioriterede vi meget ro, nærvær og genkendelighed, så alle får en god og tryg start i børnehaven.

I september måned havde Anita et projekt om ”den lille havfrue”, hvor der blev talt om havdyr, sunget sange og fortalt eventyr.

Vi brugte tid på at gå små ture, hvor vi øvede os i at gå, mens vi havde tid til at studere det, vi kom forbi på vores vej.

Da efteråret kom snigende, var vi ude og finde blade, kogler og kastanjer. Vi lavede bladtryk og kastaniepynt.

Oktober og november stod på et projekt om vind, hvor vi undersøgte vinden på forskellige måder. Vi lavede vindmøller og drager. Vi var ude undersøger, hvad der kunne flyve. Vi fik en masse ”vindmøller” op på den lille legeplads, så vi kunne holde øje med vinden indefra spirerummet.

I november var vi også på en heldagstur til naturskolen i Undallslund.

December måned er julemåneden, hvor vi laver hemmeligheder og mange andre juleting. Det står på julehygge.

 

Smølfer:

Den første del af året var Smølferne sammen med de nye Spirer og meget af tiden gik med at modtage nye børn og få både børn og forældre til at blive trygge ved børnehaven. Vi har leget meget på gulvet – brugt meget tid på at lære hinanden at kende og finde ud af hvordan der er at gå i børnehave Vi brugte den lille legeplads meget, da børnene nemmere kunne finde ro og skabe gode legerelationer med de andre børn i gruppen.

Vi havde studerende fra seminariet, Asli, der lavede et fugleprojekt, hvor vi bla. andet lavede fuglemad og snakkede meget om forskellige fugle, og sang sange om fugle. Vi havde også lånt forskellige udstoppede fugle på skolen og lånt en svane fra Naturskolen. Vi har haft edderkoppeprojekt, hvor vi bla. lavede edderkoppespind og fik edderkoppesuppe over bål. I hverdagen har vi samling og vi arbejder med rim, remser, sange, ”Hit med lyden” og sprogkufferter. Rikke vores studerende arbejde med dialogisk læsning. Vi gør meget ud af at ”følge barnets spor” forstået på den måde, at vi snakker om ting og emner som interesserer børnene. Finder svar i bøger og på IPad. F.eks. hvor mange rensdyr er der foran julemandens kane og hvad hedder de egentlig. I november/december har vi fabrikeret på juleværkstedet.

 

Skovtroldene

Vi har gennem året været hjemme til børnenes fødselsdage, enkelte fødselsdage er blevet holdt sammen med forældrene til barnet i børnehaven. I januar havde vi projekt om Mad. Vi talte om, smagte på forskellige grønsager og frugter (intro til madordningen).

Vi har haft turdage om onsdagen. Mandage og tirsdage har der været værkstedsaktiviteter, sang og leg samt sproggrupper. Torsdage har der været værkstedsaktiviteter og fredagene har været Hyggedage med frie aktiviteter mv. Vi har derudover haft mange forskellige projekter: ”Her bor jeg” hvor vi arbejde med: Jeg hedder, jeg bor og min fødselsdag er etc.

”Mit navn det står med prikker…” et fotoprojekt med udstilling på Biblioteket i Karup. ”Fars og mors dag”, Motorikprojekt for udvalgte børn i TOPI regi. Besøg af Morten som sang for og med os til en samling. Bålprojekt for alle Skovtroldene med Ann og eleverne. Vores studerende Kathrine lavede ”Vilde dyr projekt” og vi var på tur til væksthuset i Hald Ege. Dinosaurer projekt, kombination af værkstedsaktiviteter og ture til Viborg for at se udstilling af Dinosaurer. Hoppeline projekt. Halloween projekt, - Børnene digter selv vandrehistorier. - Plejehjemsbesøg med sang for og sammen med beboerne. Her i julen er der fabrikeret mange hemmeligheder, øvet og gået Santa Lucia og vi har også været til Jule billede banko og historiefortælling på biblioteket i Viborg.

Vi har sagt farvel til 4 børn som er flyttet (William, Kristian, Andreas og Jenny). Vi har modtaget 3 nye børn: Isabell, Casper og Oliver.

Glædelig jul til alle fra Solstrålens personale