Praktikstedsbeskrivelse

I Solstrålen modtager vi studerende i alle 4 praktikperioder. Vi er bevidste om, at den studerendes praktik er et uddannelses forløb, og derfor vil der gives tid til at det.

Vi forventer, at den studerende har lyst og engagement til at indgå i et positivt samarbejde, hvor vi møder hinanden med en anerkendende indgangsvinkel. Samtidig forventer vi, at den studerende er åben og undrende over den pædagogiske praksis.

 Solstrålen er i kraft af sin beliggenhed tæt på Flyvestation Karup, præget af mange forældre med militæransættelse. Derfor har vi jævnligt forældre, der er udsendt til verdens brændpunkter. Det betyder, at der er ekstra fokus på de berørte børn.

Vi er en børnehave, der er flyttet i et nyt hus den 24. november 2013. Vores nye børnehave er indrettet efter læreplanstemaerne og lokalerne er funktionsopdelte. Vi bl.a. har naturrum, værksted, vådrum og motorikrum. Rummene er lyse, venlige og giver mulighed for mange spændende aktiviteter. Vi har to legepladser med mange udfoldelses muligheder. Børnehaven er placeret i naturskønne omgivelser.

Vi arbejder efter den anerkendende pædagogik. I 2015 deltog hele personalegruppen i et grundkursus i Marte Meo metoden.